O nas

OBRE Sp. z o.o. Powstał on z inicjatywy współpracujących z naszą firmą środowisk naukowych z kraju i zagranicy. Jest on ukoronowaniem licznych konferencji i seminariów naukowo-technicznych zorganizowanych na przełomie piętnastu lat naszej działalności na niwie transformatorowej.
W ramach tego projektu chcielibyśmy rozwijać nasze badania nie tylko w dziedzinie nowoczesnej diagnostyki urządzeń elektroenergetycznych, ale mamy też ambicje podejmowania nowych wyzwań związanych z szeroko pojętą energetyką.

Do współpracy z OBRE zostali zaproszeni jedni z najlepszych specjalistów w tej dziedzinie, którzy reprezentują ośrodki naukowe z całej Europy. Swój akces zgłosiły również przedsiębiorstwa wytwarzające różnego rodzaju podzespoły dla energetyki w kraju i na świecie.

Ponieważ siła i potencjał firmy mierzony jest przede wszystkim doświadczeniem i wiedzą tworzącego ją zespołu, dlatego nasze hasło reklamowe brzmi „Nowa firma - dziesiątki lat doświadczeń!” wiąże się bezpośrednio z doświadczeniem zawodowym naszych specjalistów.

Nasze usługi

W oparciu o ogromną wiedzę i doświadczenie interdyscyplinarnego zespołu pracowników i współpracowników OBRE oferuje następujące usługi:
LABORATORIUM OLEJOWE
OBRE to podjednostka będąca integralną częścią struktury firmy Energo-Complex. W ramach udoskonalenia oferty oraz spełnienia oczekiwań naszych klientów poszerzyliśmy wachlarz usług o badania laboratoryjne. Stworzenie jednostki badawczej daje wielkie możliwości.
ZAAWANSOWANA DIAGNOSTYKA
Przy uzyskaniu szybkich analiz wykonywanych przez wykwalifikowany personel oraz długoletniego doświadczenia specjalistów uzyskujemy kompleksowy obraz analizowanych jednostek transformatorowych. Laboratorium jest wspierane przez bazę danych TrafoGrade, która jest archiwalnym zapisem długoletnich całościowych badań transformatorów realizowanych przez firmę Energo-Complex.
ANALIZY
Główną zaletą diagnostyki opartej na badaniu próbek oleju izolacyjnego jest możliwość wczesnego wykrywania szkodliwych procesów fizycznych i chemicznych występujących w transformatorze lub innym urządzeniu. Ocena występowania przegrzań czy też wyładowań niezupełnych i łukowych oraz degradacji termicznej dokonywana jest na podstawie zawartości gazów rozpuszczonych w oleju.

Skontaktuj się z nami

Adres
OBRE Sp. z o.o. ul. Lotników 9 41-949 Piekary Śląskie, Poland
E-mail: biuro@obre.pl Phone: +48 32 775 67 20