Szczecin, Wydział Elektryczny ZUT, 18-20 listopada 2014

Gospodarka w ostatnich latach podąża w kierunku wyznaczonym przez priorytety ekonomiczne i konieczność zachowania konkurencyjności. Tendencje te nie omijają energetyki, a wręcz przeciwnie służby utrzymania ruchu a także osoby odpowiedzialne za planowanie rozwoju i inwestycji, znajdują się pod ciągłą presją zwiększania niezawodności, przy jednoczesnym ograniczaniu środków na bieżącą eksploatację.

Transformatory stanowią jedno z kluczowych ogniw łańcucha zasilania tak ze względów technicznych jak
i ekonomicznych. Jednocześnie dane statystyczne wskazują, że ich średni wiek przekracza zakładane przez konstruktorów 30 lat. Uwzględniając powyższe oczywistym jest, że ich szybka wymiana na nowe z przyczyn technicznych i ekonomicznych jest niewykonalna! Przedłużenie „czasu życia” transformatorów staje się koniecznością! A co za tym idzie koszty i związane z tym ryzyko stanowią na dzień dzisiejszy jeden z najistotniejszych problemów stojących przed służbami eksploatacji.

Organizowany kurs dostarczy Państwu teoretyczną a także praktyczną wiedzę, niezbędną do wypracowywania odpowiednich procedur postępowania, uwzględniając ocenę stanu technicznego transformatora, pozostałe aspekty techniczne jak również ekonomiczne.

Pliki do pobrania:

  Zaproszenie
  Program nauczania
  Karta zgłoszenia
  Rozkład zajęć  NOWE

Organizatorzy:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
OBRE Sp. z o.o., Piekary Śląskie
Energo-Complex Sp. z o.o., Piekary Śląskie

Termin:

18-20 listopada 2014

Miejsce:

Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
ul. Sikorskiego 37, 70-374 Szczecin

PROGRAM KURSU:

1. Strategie obsługi urządzeń elektrycznych
1.1. Awaryjność urządzeń elektrycznych
1.2. Strategie obsługi urządzeń elektrycznych

2. Podstawowe problemy w eksploatacji transformatorów
2.1. Podstawy konstrukcji transformatorów
2.2. Główne narażenia i defekty eksploatacyjne
2.3. Awaryjność transformatorów

3. Ocena stanu technicznego transformatorów
3.1. Podstawowa diagnostyka transformatorów
3.2. Zasady oceny stanu technicznego
3.3. Szacowanie perspektywy eksploatacji

4. Zarządzanie transformatorami
4.1. Ocena rangi transformatora w systemie elenergetycznym
4.2. Wybór strategii obsługi
4.3. Zarządzanie bazą danych

5. Zaawansowana diagnostyka transformatorów
5.1. Diagnostyka zawilgocenia izolacji
5.2. Diagnostyka stanu mechanicznego części aktywnej
5.2. Diagnostyka wyładowań niezupełnych
5.4. Diagnostyka podobciążeniowych przełączników zaczepów
5.5. Diagnostyka przepustów izolacyjnych
5.6. Identyfikacja osadów i szlamów

6. Technologie prac remontowych i rewitalizacyjnych na miejscu zainstalowania

W programie przewidziano 30 godzin lekcyjnych wykładów i zajęć laboratoryjnych, w tym ćwiczenia praktyczne dotyczące zaawansowanej diagnostyki.

Uczestnicy kursu otrzymają świadectwo ukończenia, które ma walor dokumentu ustawicznego kształcenia i elementu podwyższania kompetencji.

Opłaty:

Opłata za uczestnictwo – 1680,00 + 23% VAT
Opłata zawiera koszty zakwaterowania, wyżywienia i materiałów edukacyjnych.
Istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju 1-osobowym za dopłatą.

Kontakt:

W sprawach organizacyjnych – Wojciech Leśniak, tel.: +48 32 775 67 06, m.: +48 607 691 319, e-mail: wojtek.lesniak@energo-complex.pl

W sprawach naukowych – prof. dr hab. inż. Jan Subocz, tel. : +48 77 400 05 71; m.:+48 602 894 629, e-mail: jan.subocz@zut.edu.pl

Zgłoszenia prosimy przesyłać na poniższy adres do dnia 30.10.2014 r.
OBRE Sp. z o.o., ul. Lotników 9, 41-949 Piekary Śląskie, fax +48 32 775 67 02, e-mail: biuro@obre.pl

Wpłaty prosimy dokonywać na poniższe konto do dnia 13.11.2014 r.
ING Bank Śląski: 70 1050 1230 1000 0023 6797 6988 z dopiskiem „Kurs”.