Odszedł nasz Przyjaciel i Nauczyciel

Dopiero żyć zaczniesz, gdy umrzesz kochając. – Jan Twardowski Z bólem przyjęliśmy wiadomość o odejściu naszego serdecznego Przyjaciela i Nauczyciela Profesora Jana Subocza. Posiadał ponad trzydzieści lat doświadczeń we współpracy z przemysłem. Wdrożył 45 nowych technologii. Był specjalistą z zakresu elektrotechnologii i inżynierii wysokonapięciowej oraz fizyko-chemicznych układów izolacyjnych. Profesor przyczynił się nie tylko do rozwoju naszej firmy, ale również całej branży energetycznej.

Read more
Zapraszamy na konferencję Transformatory w Eksploatacji

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Energetyki zaprasza na konferencję „Transformatory w Eksploatacji”. Konferencję planujemy zorganizować w dniach od 15 do 18 czerwca.Tematyka konferencji będzie obejmowała następujące zagadnienia: – Techniczne i ekonomiczne aspekty wydłużenia czasu życia transformatorów mocy– Metody zarządzania eksploatacją transformatorów.– Zaawansowana diagnostyka transformatorów i izolatorów przepustowych.– Remonty i rewitalizacja transformatorów– Diagnostyka transformatorów suchych– Diagnostyka i eksploatacja rozdzielnic i łączników SN i WN Termin konferencji15-18 czerwca 2021r.Miejsce:Hotel GRAND LUBICZ ul. Wczasowa […]

Read more