Specjalistyczne szkolenia i seminaria przygotowane i poprowadzone przez interdyscyplinarne zespoły wysokokwalifikowanych ekspertów, służą transferowi najnowszej wiedzy i technologii do szeroko ujmowanej energetyki, a także jednostek samorządu terytorialnego.

Informacje o organizowanych szkoleniach i kursach pojawiają się na bieżąco w dziale Aktualności. W razie indywidualnych zapytań bądź propozycji prosimy o kontakt.

Konferencja „Łączniki w Eksploatacji 2018”

Najnowsze informacje o konferencji -> Kliknij tutaj!

Szanowni Państwo!

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na kolejną edycję konferencji naukowo-technicznej „Łączniki w eksploatacji”. Celem konferencji jest zaprezentowanie oraz szerokie przedyskutowanie zagadnień dotyczących: nowych rozwiązań technicznych w zakresie łączników WN i SN, problemów eksploatacyjnych i diagnostyki. W ramach konferencji odbędzie się także sesja poświęcona diagnostyce urządzeń elektroenergetycznych w izolacji gazowej SF6 oraz gospodarce gazem SF6 W trakcie, spotkania będzie możliwość wymiany doświadczeń eksploatacyjnych ze specjalistami z całego kraju na specjalnej sesji „panel użytkowników”.

Organizatorami konferencji są: Energo-Complex, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Energetyki OBRE oraz firma Omicron. Parterami wydarzenia zostali: Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej. Patronat nad konferencją objął Magazyn „Urządzenia dla Energetyki”.

Komitet Programowy Konferencji:
prof. dr hab. inż. Ryszard Malewski
prof. dr hab. inż. Jan Subocz
dr hab. inż. Sylwester Robak, prof. PW
prof.dr hab. Paweł Żukowski, dr hc

Komitet Organizacyjny Konferencji:
Przewodniczący – Marek Szrot
Członkowie – Jerzy Szolc
Mirosław Branczewski

Informacje szczegółowe:
Termin konferencji: 25-27 Kwietnia 2018
Miejsce: Qhotel Plus Kraków, ul. Wygrana 6, 30-311 Kraków

Pobierz aplikację „Łączniki w Eksploatacji 2018”

Opłaty za uczestnictwo w konferencji:
1 900,00 + 23% VAT zakwaterowanie w pokoju 2 os.
2 200,00 + 23% VAT zakwaterowanie w pokoju 1 os.

Opłata obejmuje: udział w konferencji zakwaterowanie, wyżywienie oraz komplet materiałów konferencyjnych. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku nie przybycia uczestnika (materiały konferencyjne zostaną przesłane pocztą)

Terminy:
• zgłaszanie uczestnictwa w konferencji 10.04.2018 r.
• wniesienie opłat 17.04.2018 r.
• przesyłanie projektów reklam 15.03.2018 r.

Sekretariat Konferencji:
Wojciech Leśniak
T.: +48 32 775 67 06; M.: +48 607 691 319
wojciech.lesniak@energo-complex.pl

Jerzy Szolc
tel.: +48 695 101 193

Formularze zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:
Energo-Complex Sp. z o.o.
ul. Lotników 9, 41-949 Piekary Śląskie
fax +48 32 775 67 02
email:konferencja@energo-complex.pl

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
ING Bank Śląski S.A.
76 1050 1230 1000 0023 0022 4611
Z dopiskiem „Konferencja 2018”

NASZA PUBLIKACJA

Ocena stanu technicznego i zarządzanie populacją transformatorów

Publikacja jest skierowana do osób zajmujących się eksploatacja transformatorów mocy, opisuje system zarządzania populacją transformatorów TrafoGrade. Jednocześnie zawiera informacje na temat strategii obsługi urządzeń, badań i zaawansowanej diagnostyki transformatorów, które są podstawą do rzetelnej oceny stanu technicznego.

W celu uzyskania bliższych informacji o możliwości zakupu publikacji, prosimy o kontakt.

SZKOLENIA I SEMINARIA

Kurs: Zarządzanie i zaawansowana diagnostyka transformatorów energetycznych 2014

Szczecin, Wydział Elektryczny ZUT, 18-20 listopada 2014

Gospodarka w ostatnich latach podąża w kierunku wyznaczonym przez priorytety ekonomiczne i konieczność zachowania konkurencyjności. Tendencje te nie omijają energetyki, a wręcz przeciwnie służby utrzymania ruchu a także osoby odpowiedzialne za planowanie rozwoju i inwestycji, znajdują się pod ciągłą presją zwiększania niezawodności, przy jednoczesnym ograniczaniu środków na bieżącą eksploatację.
Transformatory stanowią jedno z kluczowych ogniw łańcucha zasilania tak ze względów technicznych jak
i ekonomicznych. Jednocześnie dane statystyczne wskazują, że ich średni wiek przekracza zakładane przez konstruktorów 30 lat. Uwzględniając powyższe oczywistym jest, że ich szybka wymiana na nowe z przyczyn technicznych i ekonomicznych jest niewykonalna! Przedłużenie „czasu życia” transformatorów staje się koniecznością! A co za tym idzie koszty i związane z tym ryzyko stanowią na dzień dzisiejszy jeden z najistotniejszych problemów stojących przed służbami eksploatacji.

Organizowany kurs dostarczy Państwu teoretyczną a także praktyczną wiedzę, niezbędną do wypracowywania odpowiednich procedur postępowania, uwzględniając ocenę stanu technicznego transformatora, pozostałe aspekty techniczne jak również ekonomiczne.

Organizatorzy:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
OBRE Sp. z o.o., Piekary Śląskie
Energo-Complex Sp. z o.o., Piekary Śląskie

Konferencja: Transformatory w Eksploatacji 2015

Kołobrzeg, Hotel Aquarius SPA, 15-17 kwietnia 2015

Tematyka konferencji:

– Techniczne i ekonomiczne aspekty wydłużenia czasu „życia” transformatorów energetycznych i specjalnych;
– Zaawansowana diagnostyka transformatorów i izolatorów przepustowych;
– Metody zarządzania eksploatacją transformatorów mocy;
– Remonty i modernizacje transformatorów na miejscu zainstalowania;
– Przyszłość i trendy rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii.

Organizatorzy konferencji:
– Energo-Complex Sp. z o.o.
– Maschinenfabrik Reinhausen
– Nynas Sp. z o.o.
– OBRE Sp. z o.o.
– OMICRON GmbH
– Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Komitet naukowy:
– Prof. dr hab. inż. Stefan Domek – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
– Dr hab. inż. Jakub Furgał – prof. AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
– Prof. dr hab. inż. Konstanty M. Gawrylczyk – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
– Doc. dr inż. Miroslav Gutten – Żilinska Univerzita, Żilina (Słowacja)
– Dr hab. inż. Wojciech Kołtunowicz – Omicron Electronic GmbH (Austria)
– Prof. dr hab. inż. Ryszard Malewski – Przewodniczący Komitetu Naukowego
– Prof. dr hab. inż. Marian Pasko – Politechnika Śląska
– Dr hab. inż. Krzysztof Siodła – prof. PP Politechnika Poznańska
– Prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis – Politechnika Opolska
– Dr inż. Helena Słowikowska
– Prof. dr hab. inż. Jan Subocz – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
– Prof. nadzw. dr hab. Wiesław Wilczyński – Instytut Elektrotechniki, Warszawa
– Dr hab. Paweł Żukowski, prof. PL – Politechnika Lubelska