Mam przyjemność poinformować o powołaniu do życia nowego podmiotu pod nazwą OBRE Sp. z o.o. Powstał on z inicjatywy współpracujących z naszą firmą środowisk naukowych z kraju i zagranicy. Jest on ukoronowaniem licznych konferencji i seminariów naukowo-technicznych zorganizowanych na przełomie piętnastu lat naszej działalności na niwie transformatorowej. W ramach tego projektu chcielibyśmy rozwijać nasze badania nie tylko w dziedzinie nowoczesnej diagnostyki urządzeń elektroenergetycznych, ale mamy też ambicje podejmowania nowych wyzwań związanych z szeroko pojętą energetyką.

Do współpracy z OBRE zostali zaproszeni jedni z najlepszych specjalistów w tej dziedzinie, którzy reprezentują ośrodki naukowe z całej Europy. Swój akces zgłosiły również przedsiębiorstwa wytwarzające różnego rodzaju podzespoły dla energetyki w kraju i na świecie. Ponieważ siła i potencjał firmy mierzony jest przede wszystkim doświadczeniem i wiedzą tworzącego ją zespołu, dlatego nasze hasło reklamowe brzmi „Nowa firma – dziesiątki lat doświadczeń!” wiąże się bezpośrednio z doświadczeniem zawodowym naszych specjalistów.

W chwili obecnej w ramach nowego podmiotu zarekomendować możemy Państwu usługi oferowane przez nas wcześniej poprzez Energo-Complex, a także cały wachlarz nowo powstałych produktów, które zostaną zaprezentowane pokrótce w dalszej części tego folderu. Chciałbym również dodać, iż formuła naszego projektu jest wciąż otwarta i wierzę w to, że wkrótce dołączą do nas nowi partnerzy. Mam nadzieję, że w ramach nowej firmy będziemy mogli jeszcze lepiej reagować na Wasze potrzeby wynikające z nieustanie zmieniających się wyzwań wobec sektora energetycznego.

Zapraszamy do współpracy licząc również na Waszą przychylność oraz pomoc w kreowaniu naszej oferty.

Z wyrazami szacunku,

dr inż. Marek Szrot
Prezes Energo-Complex Sp. z o.o.