Ze względu na indywidualny charakter większości problemów badawczych, cena każdego zlecenia ustalana jest osobno, w zależnościod Państwa potrzeb. Oferta przesyłana jest do Klienta za pomocą poczty elektronicznej.

W celu wyceny prosimy o bezpośredni kontakt z pracownikami OBRE.

Skontaktuj się z nami