OBRE podjęło współpracę z uznanymi ośrodkami badawczymi i akademickimi w kraju i za granicą, oraz wiodącymi firmami w branży elektrotechnicznej.

Producent podobciążeniowych przełączników zaczepów oraz osprzętu do transformatorów.

www.reinhausen.com

Diagnostyka i remonty transformatorów mocy.

www.energo-complex.pl