Prof. dr hab. inż. Ryszard Malewski
Specjalista z zakresu techniki wysokich napięć i diagnostyki urządzeń. Doświadczenie zdobył współpracując z ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą. Wieloletni pracownik Hydro-Quebec Institute.

Prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis
Wieloletni Rektor Politechniki Opolskiej posiadający ponad 30-letnie doświadczenie we współpracy nauki z przemysłem, specjalista z zakresu techniki wysokich napięć i diagnostyki izolacji oraz twórca polskiej szkoły identyfikacji defektów izolacji na drodze pomiarów emisji akustycznej.

Prof. dr hab. inż. Marek K. Gawrylczyk
Specjalista z zakresu teorii pola elektromagnetycznego, analizy i projektowania obwodów elektrycznych oraz metod optymalizacji w elektrotechnice i elektronice.

Prof. dr hab. Paweł Zhukowski
Fizyk ciała stałego, specjalista od analizy procesów fizycznych w elektrotechnice i technice wysokich napięć.

Dr hab. inż. Andrzej Cichoń
Specjalista z zakresu wykorzystania emisji akustycznej do diagnostyki urządzeń.

Dr hab. inż. Sebastian Borucki
Specjalista z zakresu wykorzystania wibroakustyki w nowoczesnych technologiach diagnostycznych.

Dr inż. Eugeniusz Kornatowski
Specjalista z zakresu teorii cyfrowego przetwarzania sygnałów i jej aplikacji do oceny konstrukcji mechanicznych.

Dr inż. Szymon Banaszak
Ekspert w dziedzinie identyfikacji odkształceń i uzwojeń transformatorów. Członek międzynarodowego komitetu normalizacyjnego IEC ds. metod i analizy pomiarów FRA.