Prezes Zarządu – dr inż. Marek Szrot

Członek Zarządu – Sandra Szrot

Członek Zarządu – Janusz Płowucha

Członek Zarządu – Wojciech Leśniak

Członek Zarządu – Paweł Giczewski

Sekretariat Zarządu
tel. +48 32 7756 700
fax +48 32 7756 702
e-mail: biuro@obre.pl