W oparciu o ogromną wiedzę i doświadczenie interdyscyplinarnego zespołu pracowników i współpracowników OBRE oferuje następujące usługi:

LABORATORIUM OLEJOWE

 • Diagnostyka DGA
 • Badania fizykochemiczne oleju
 • Zawartość związków furanów
 • Zawartość siarki korozyjnej w oleju
 • Badanie oleju na obecność PCB

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce Laboratorium

ZAAWANSOWANA DIAGNOSTYKA

 • Badania WNZ w układach izolacyjnych różnymi metodami w tym akustyczną, elektryczną oraz UHF
 • Badania układów izolacyjnych celulozowo-olejowych i kompozytowych
 • Badania drgań konstrukcji i hałasu
 • Badania termograficzne urządzeń elektroenergetycznych
 • Pomiary elektryczne maszyn, generatorów i transformatorów WN, aparatury rozdzielczej oraz przekładników WN

DORADZTWO

 • Doradztwo w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych i zakupowych
 • Doradztwo oraz analizy techniczne inwestycji i modernizacji z punktu widzenia innowacyjności zastosowanych rozwiązań
 • Analizy i ocenę majątku przedsiębiorstw energetycznych
 • Ekspertyzy stanu technicznego maszyn, urządzeń i aparatury energetycznej
 • Doradztwo, ekspertyzy i prace projektowe w zakresie generacji rozproszonej i odnawialnych źródeł energii
 • Realizację kursów i specjalistycznych szkoleń w szerokim zakresie technicznym, ekonomicznym i prawnym oraz inne prace według indywidualnego zapotrzebowania naszych klientów

Wymiana, remont bądź zakup urządzeń infrastruktury energetycznej jest skomplikowaną operacją wymagającą szerokiej wiedzy technicznej, jak również
ekonomiczno-finansowej. Ograniczenia formalnoprawne w procedurach zakupu często utrudniają obiektywny wybór najlepszego wykonawcy dlatego proponujemy wsparcie Państwa działań w tym zakresie oferując szeroki pakiet usług konsultingowych.